^Do góry
 • 1 REKRUTACJA 2021/2022
  Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2021/2022. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziom nauczania oraz sukcesy sportowe. Szczegóły dotyczące rekrutacji po lewej stronie w module REKRUTACJA 2021/2022. ZAPRASZAMY !
 • 2 O naszej szkole
  Nasza szkoła mieści się w dogodnej lokalizacji przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej oraz Kępnej, w niedużej odległości od stacji Metro Wileńska oraz stacji Warszawa Stadion. Uczniom zapewniamy nowoczesną bazę dydaktyczną - dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie, dostęp do wielu ciekawych zajęć pozalekcyjnych oraz zaangażowaną kadrę pedagogiczną. W szkole funkcjonuje świetlica, stołówka oraz biblioteka z centrum multimedialnym.
 • 3 Stawiamy na sport
  Bezpośrednie sąsiedztwo obiektów takich jak basen i hala sportowa motywowały do podejmowania działań związanych ze sportem. Sukcesy w tej dziedzinie zaowocowały powstaniem klas sportowych. Wśród naszych absolwentów są m.in. wicemistrzowie Polski w koszykówce oraz medaliści i finaliści Mistrzostw Polski w pływaniu, mistrzowie tańca sportowego. Od wielu lat przy szkole prężnie działają kluby sportowe UKS i MKS „Jagiellonka”.
 • 4 Edukacja od najmłodszych lat
  Obecnie w naszej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne /klasa "0"/ oraz kilkanaście oddziałów w klasach 1-3. Wsparcie edukacji wczesnoszkolnej zapewnia prężnie funkcjonująca świetlica. Naszym uczniom zapewniamy bardzo dobre warunki nauczania, bezpieczeństwo i wspaniałą atmosferę.
 • 5 ZAPRASZAMY !
  Wybierając naszą szkołę dokonujesz właściwego wyboru. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej lub otrzymać w sekretariacie. ************************************************** Tel. 22 619-17-54, e-mail: sekretariat@sp50.waw.pl, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa
baner

Nauczanie dwujęzyczne

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne nie może być mylone z nauką dwóch języków obcych.

Oddziały dwujęzyczne to klasy, w których nauczanie przedmiotów niejęzykowych
np. historii, fizyki, geografii odbywa się w języku polskim i w języku obcym w zakresie dostosowanym do umiejętności i możliwości uczniów.

Na zajęciach realizowanych dwujęzycznie uczniowie poznają słownictwo specjalistyczne, czytają i analizują teksty w języku obcym, a także realizują projekty międzyprzedmiotowe
z wykorzystaniem umiejętności językowych. Dzięki temu poznają język poprzez działanie,
a język obcy staje się narzędziem do zdobywania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.

Zalety dwujęzyczności

Badacze wymieniają sześć najważniejszych korzyści, które pozwalają osobom dwujęzycznym radzić sobie sprawniej niż jednojęzycznym w życiu społecznym.

Pierwszą z nich jest tzw. giętkość mentalna, czyli umiejętność patrzenia na rzeczy z różnych punktów widzenia.

Dwujęzyczne osoby lepiej radzą sobie także z rozwiązywaniem problemów.

Bilingwalne dzieci szybciej uczą się abstrakcyjnego myślenia i sprawniej analizują złożone informacje.

Kolejną korzyścią są zdolności metajęzykowe, czyli umiejętności odczytywania prawdziwego, pozawerbalnego komunikatu, a tym samym skuteczniejsza komunikacja z otoczeniem.

Naukowcy podkreślają też, że bilingwizm wspomaga umiejętność uczenia się, a także, dzięki lepszym zdolnościom komunikacyjnym, tworzenia wartościowych relacji interpersonalnych.

Ostatnią, choć nie najmniej istotną korzyścią wynikającą z dwujęzyczności jest opóźniony proces starzenia – badania wykonane na bilingwalnych seniorach wykazały, że dzięki znajomości języków i treningowi umysłowemu ludzie ci starzeli się od dwóch do czterech lat później niż ich monolongwistyczni rówieśnicy, a choroba Alzheimera dotykała ich około pięć lat później niż pozostałych.

Nie jest także tajemnicą, że osoby dwujęzyczne mają duży potencjał, aby stać się poliglotami. W ich przypadku nauka kolejnych języków jest znacznie prostsza, ponieważ w sposób naturalny rozumieją one działanie paradygmatów (schematów) rządzących językami.

 Oddziały dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi.

Oddział dwujęzyczny  z rozszerzonym programem z matematyki (dwie godziny dodatkowo  
w oparciu o program dr Wojciecha Guzickiego) prowadzimy od roku szkolnego 2017/2018.

Kształcimy kompetencje językowe w różnorodny sposób:

 • Lekcje języka angielskiego odbywają się z podziałem na grupy zaawansowania.
 • Prowadzone są w języku angielskim zajęcia z historii i kultury krajów anglojęzycznych.
 • Dwujęzycznie, w cyklu dwuletnim,  nauczamy fizyki, WOS-u, historii oraz plastyki.
 • Realizujemy międzynarodowy  program edukacyjny Global Scholars, którego ideą jest współpraca i wymiana informacji, skoncentrowanych wokół ważnych społecznie obszarów, pomiędzy rówieśnikami z całego świata; realizowany w formie e-lekcji.

Poprzez realizację projektów uczniowie poszerzają wiedzę  z  zakresu geografii, biologii
i nauk przyrodniczych. W każdym roku treści koncentrują się na innym aspekcie dbałości o środowisko naturalne. Całość powiązana jest ze współpracą z młodymi ludźmi na całym świecie. Dzięki temu uczniowie uczą się tolerancji, ale także  doskonalą umiejętności informatyczne oraz  pracy w grupie.

 • Współpracujemy  z międzynarodową organizacją studencką AIESEC w ramach projektu KIDSPEAK. W projekcie biorą udział  wolontariusze pochodzący z różnych zakątków świata, którzy w języku angielskim prowadzą warsztaty dla naszych uczniów. Celem warsztatów jest poszerzenie horyzontów poznawczych uczniów, wzbudzenie zainteresowania światem, zachęcenie ich do dalszej nauki języków obcych oraz budowanie tolerancji międzykulturowej.
 • Nasi uczniowie wychodzą do teatru na przedstawienia anglojęzyczne.
 • Co roku organizujemy Dzień Językowy, podczas  którego uczniowie prezentują swoją całoroczną pracę.

W klasie dwujęzycznej realizujemy rozszerzoną matematykę wg programu dr. Wojciecha Guzickiego, we współpracy z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV. Uczniowie mają dodatkowe dwie godziny matematyki oraz biorą udział w zajęciach oferowanych przez wyższe uczelnie.

Ponadto w szkole  działa Stem Klub "Ścisłe Kreują Świat", składający się z uczennic
i uczniów klasy VIII dwujęzycznej. Klub działa w oparciu o program „Wzór na ścisłe” Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na zajęciach wykorzystujemy  korelację międzyprzedmiotową nauk ścisłych z technologią, w oparciu o zagadnienia równości szans i wyzwań globalnych.

 

Systematycznie, już od klasy VII prowadzimy zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty  w formie dodatkowych lekcji  oraz wyjazdów naukowych.

Nasi uczniowie znajdują się w gronie finalistów i laureatów konkursów kuratoryjnych
z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii.  Mają możliwość zgłębiania swojej wiedzy oraz przygotowania do konkursów  z zakresu ulubionych przedmiotów
na zajęciach przedmiotowych kół zainteresowań.

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie klasy VII dwujęzycznej zdobyli najwyższe wyniki
w skali staninowej na egzaminie ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klasy dwujęzycznej znajdują się w zakładce „Rekrutacja”